CHIMAY 11/9/2021

________________________________
Duivenbond Zonhoven – 55063
www.duivenbondzonhoven.be<www.duivenbondzonhoven.be>
www.facebook.com/KoninklijkeDuivenbondZonhoven
Disclaimer duivenbondzonhoven@hotmail.com hierna ‘verzender’ genoemd. De verzender kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie die hier voorkomt. De verzender kan geenszins aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die voortvloeit uit het bezoeken en raadplegen van dit bericht en/of doorverwijzingen.
De verzender verstrekt geen garanties van om het even welke aard, of het nu gaat om geschreven of geïmpliceerde garanties, over de inhoud van databanken/overzichten. De verzender geeft geen garanties met betrekking tot de accuraatheid, betrouwbaarheid, volledigheid en actualiteit van de informatie vermeld in deze databanken/overzichten.
De verzender kan verwijzen naar internetsites en/of informatiebronnen die door andere organisaties/instanties worden onderhouden. De verzender kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van de informatie op deze internetsites en/of pagina’s.
De verzender levert berichten louter en alleen ter informatie zonder enige verdere verbintenis of verplichting.