Belangrijke mededeling KBDB inzake COVID-19

28-7-2020 Mededeling van de KBDB – Covid-19

Beste liefhebbers,

Beste bestuursleden van de verenigingen,

Ingevolge de beslissingen genomen door de nationale veiligheidsraad en op advies van deze raad ziet de KBDB zich genoodzaakt om te reageren en om maatregelen te treffen teneinde aan de nieuwe voorschriften te voldoen die van toepassing zijn met ingang van 29/07/2020.

We vragen daarom:

Aan onze verenigingen:

Om in uw lokaal te waken over de naleving van de (soms strengere) normen van de gouverneur van de provincie of de burgemeester;

Om de ‘op afspraak’-procedure zoals voorzien in het “Covid -2020” handboek opnieuw te starten voor zowel inkorving als het uitlezen van de toestellen;

Om ervoor te zorgen dat deze afspraken voldoende gespreid zijn om wachtrijen te vermijden zelfs buiten het inkorflokaal.

Om deze afsprakenlijsten te bewaren.

Om de naleving van alle uitgegeven normen te waarborgen en compromisloos te zijn op dit gebied. Als een amateur ze niet respecteert, worden zijn duiven niet geaccepteerd voor inkorving. De KBDB zal zijn verenigingen ondersteunen.

Aan onze duivenliefhebbers:

Om de strikte naleving van algemene gezondheidsmaatregelen (social distancing, hydro-alcoholische gel, enz.) te verzekeren.

Om VERPLICHT bij aankomst in het lokaal een masker of vizier te dragen voor uw bescherming maar ook die van de anderen.

Om solidariteit te tonen en uw bezoek aan de vereniging te beperken tot de duur van de aan u toegewezen afspraak.

Wat betreft de werking van de KBDB worden de in de provincies georganiseerde zitdagen tot nader order en zeker de komende 4 weken afgeschaft.

De KBDB blijft operationeel en staat tot uw beschikking.

Bij een sportief probleem nodigen wij u uit contact op te nemen met de secretaris van uw provincie.

Wat de algemene administratie betreft, zal het nationale hoofdkantoor uw verschillende administratieve verzoeken (mutaties, duplicaten, enz.) behandelen.

Vanaf morgen en voor een minimumperiode van 4 weken zullen de centrale kantoren gelegen te Halle gesloten worden. Wij vragen u om van de schriftelijke werkwijze gebruik te maken (briefwisselingen, e-mail,..).

Het is niet met plezier dat we de beschermingsmaatregelen moeten opvoeren, maar dankzij een snelle en gepaste reactie nemen we samen alle voorzorgsmaatregelen om de duurzaamheid van onze hobby te waarborgen.

Met vriendelijke groeten.

Voor de leden van de NRBB,

De nationale voorzitter,

Pascal Bodengien.