COVID-19 UPDATE BELANGRIJK !!!

Mededeling van de KBDB – Covid-19

Spijtig genoeg wakkert het covid-19 virus weer aan en de Nationale Veiligheidsraad is vandaag weer samen gekomen en heeft ook een persconferentie gehouden.

De KBDB ziet zich dan ook verplicht om de maatregelen in de inkorvingsburelen en de daaraan verbonden drankgelegenheden opnieuw te verstrengen en dit in het belang van onze liefhebbers en de medewerkers in de verenigingen, dewelke ons zeer nauw aan het hart liggen.

Vanaf HEDEN 23/07/2020 is het verplicht dat IEDEREEN een mondmasker draagt in het inkorvingslokaal DUS zowel de liefhebbers als de medewerkers. Voor deze laatste groep kan een uitzondering worden gemaakt indien achter plexiglas wordt ingekorfd. De afstand van minimum 1,5 meter dient gerespecteerd te worden.

Het inkorven op afspraak wordt opnieuw aangeraden en dit in het kader van de contact-tracing. Zo niet, dient, per inkorving en voor iedere liefhebber, het uur van aankomst in het inkorvingsbureel te worden genoteerd. Deze lijst dient 14 dagen te worden bijgehouden.

Indien de liefhebber weigert een mondmasker te dragen in het inkorvingslokaal dient het bestuur hem hierop te wijzen en hem vriendelijke verzoeken een mondmasker op te zetten alvorens het inkorvingslokaal te betreden. Indien de liefhebber halsstarrig blijft weigeren een mondmasker te dragen, zal hem, uit veiligheid voor de andere liefhebbers en de helpers, de toegang tot het inkorvingslokaal worden geweigerd en zijn duiven zullen niet worden ingekorfd. De KBDB zal zijn verenigingen steunen mochten er zich problemen voordoen.

Voor de drankgelegenheid verbonden aan de vereniging zal ook een verstrenging worden doorgevoerd:

  • Mondmasker verplicht bij het betreden van de drankgelegenheid
  • Het personeel dient eveneens een mondmasker te dragen
  • Aan tafel mag het mondmasker worden afgezet maar de afstand van 1,50 meter tussen de verschillende bezoekers dient gerespecteerd te worden
  • Iedereen die zich in drankgelegenheid verplaatst van tafel naar buiten, naar het buffet, naar het toilet, …. dient verplichtend zijn mondmasker op te zetten
  • Aanwezigheidslijst dient verplichtend te worden bijgehouden met vermelding van het uur van aankomst. Deze lijst dient 14 dagen ter beschikking te worden gehouden.

Voor de rest blijven de andere veiligheidsmaatregelen van kracht zoals social distancing, het regelmatig wassen van de handen met water en zeep, ontsmetting van de handen met alcoholgel, …

Wij vragen iedereen bewust te zijn van de onrust gevende berichtgeving dewelke wij de afgelopen dagen opnieuw hebben mogen ontvangen aangaande dit zo dodelijke virus Covid-19.

Wij danken iedereen voor de medewerking in het belang een eenieders gezondheid.